slider1.jpg
slider2.jpg

Filmy edukacyjne

Filmy edukacyjne, instruktażowe tworzone przez Jarosława Holwek

Realizuję filmy edukacyjne poświęcone konkretnym zaga-
dnieniom biznesowym, oparte o potrzeby i specyfikę klienta. Mogą one być samodzielnymi produktami lub stanowić część większych projektów szkoleniowych lub szkoleniowo-wdrożeniowych. Tworzę filmy instruktażowe, demonstrujące, jak modelowo realizować firmowe standardy i procedury lub filmy szkoleniowe  ...                       Czytaj więcej >>

Wdrożenia. Szkolenia

users

Moją specjalizacją są  projekty szkoleniowo - wdrożeniowe. Wdrożenia mogą znacznie zwiększyć efektywność szko-
leń oraz pozwalają lepiej mierzyć ich skuteczność. Prowadzę warsztaty szkoleniowe i działania wdrożeniowe m.in. w następujacych obszarach: obsługa klienta, sprzedaż, negocjacje, negocjacje windyka-
cyjne, umiejętności trenerskie, zarządzanie, coaching
...                          Czytaj więcej >>

Materiały szkoleniowe

page full

Piszę   materiały  szkoleniowe
do realizowanych przez siebie projektów lub też będące odrębnym zleceniem: skrypty szkoleniowe, podręczniki (ma-
nuale) standardów i procedur, konspekty trenerskie w zakresie ustalonym z klientem. Mogą one być tworzone w drukowanej formie lub w wersji elektronicznej (aktywny PDF), dającej  możliwość  elastycznego  korzystania
z tekstu ...                              Czytaj więcej >>